En booking er personlig. Den kan ikke overdrages, enten gratis eller mod betaling, og kan heller ikke byttes.

Betaling af reservationsgebyret skal ske, når parterne er enige om placeringen, sådan som besstilleren helst vil have det: pr. postanvisning, bankcheck (kun franske checks), postcheck eller elektronisk overførsel online.

I tilfælde af annullering, og uanset årsagen, vil reservationsgebyret ikke blive tilbagebetalt.

Den reserverede standplads vil være ledig fra kl. 14 på ankomstdagen og skal forlades senest kl.. 12 på afrejsedagen.

OBS: Den gæst, der foretager reservationen forpligter sig til personligt og uden afbrydelse at være ansvarlig for den reserverede standplads i hele den reserverede periode.

Hvis din ankomst bliver forsinket, bedes du meddele os dette. Hvis vi ikke hører noget herom, vil standpladsen kun holdes ledig til den næste dag kl. 12, hvorefter den gives til en anden gæst.

Reservationsgebyret på 40 € refunderes ikke.

Vore Ferielejligheder

Lejligheder og studio-lejligheder på åben mark

Opdag